Oslo Sporveier ferdigstilte i 2015 en ny basestasjon på Avløs i Bærum. Utbyggingen foregikk i samarbeid med Veidekke AS som var ansvarlig for å føre opp bygningene.

Avløs base har blitt en svært betydningsfull base for Oslo Sporveier. Forlengelsen av Kolsåsbanen gjorde det hensiktsmessig å ha en base i også i vest, da de to andre befant seg i sentrumsområdet og i øst. Basen bidrar i dag til forsterket og forbedret drift, og den har kapasitet til en innendørs parkering av 25 vognsett (75 vogner).

Basen inneholder fire nye haller til bruk for parkering, innvendig vask, service og vedlikehold av T-banevogner.

Nøkkelfakta

  • 16.000 kvadratmeter med 12 innvendige spor (6 vognsett), 1 innvendig spor (3 vognsett) og 2 utvendige hensettingsspor (6 vognsett), 2 spor (6 vognsett) for verkstedfunksjoner

  • Egen hall for fjerning av graffiti og kjellerlokaler med tekniske rom, garderober, oppmøterom, kontor, trimrom, lager, spiserom med kjøkken og 45 parkeringsplasser.

    Asenso sin rolle i prosjektet:

  • Byggeledelse bygg og elektro.