Et miljølokk er en betongkonstruksjon som ligger over motorveien og anleggsgartnerarbeidene blir utført oppå dette.

Hensikten med prosjektet er å dempe støy og redusere mengden av svevestøv i luften, samt binde sammen de tre byggetrinnene på Prosjekt Skjoldnes Panorama.

I prosjektet skal vi bygge et offentlig tilgjengelig parkanlegg som vederlagsfritt overdras fra prosjektet til Bergen Kommune. Det vil inneholde Bergens første bane for padeltennis, som er verdens raskest voksende sport, multisportbane for blant annet fotball, badminton, bandy og håndball, bane for sandvolleyball, boulebane og turstier.